Tinnetgaard

Handelsbetingelser

Ved tilmelding til kurser accepterer du følgende:

Tilmelding er bindende, og ved tilmelding betales kursusgebyret. Der betales med kort ved online bestilling, eller hvis du tilmelder dig fysisk i blomsterværkstedet enten med kort eller MobilePay på nr. 201313.

Ved booking betales forud og kurser kan aflyses fra begge parter med 5 dages varsel.

Hvis ikke der er nok deltagere til kurset vil det blive aflyst og flyttet til en anden dato. Dette kan gøres med 5 dages varsel.

Ring for yderligere information og booking på 6098 5247

Når du lejer udstyr hos Tinnetgaard accepterer du samtidig nedenstående lejebetingelser.

Bestilling / Bekræftelse:

Lejeaftalen er indgået, når lejer har accepteret handelsbetingelserne og udlejer har bekræftet lejers ordre på mail.
Ordrebekræftelsen betragtes som modtaget af lejer, hvis ikke lejer
senest 3 dage efter lejers afgivelse af ordre meddeler udlejer, at lejer ikke har modtaget ordrebekræftelsen. Bekræftelses e-mailen er en
sikkerhed for indgået aftale om leje af udstyr. Sørg altid for at læse e-mailen grundigt, og check at alle oplysninger, som f.eks. adresser, telefonnumre og kontaktpersoner er korrekte. Er der aftalt noget specielt med Tinnetgaard, bør dette også fremgå af bekræftelses e-mailen eller den fysiske lejeaftale.

Betaling:

Betalingen foregår via betalingstjenesten Stripe (www.stripe.com). Stripe er PCI compliant og dine Betalingsoplysninger vil blive sendt til og via Stripe i krypteret form (SSL). Det er således Stripe, der er ansvarlig for dine Betalingsoplysninger, og Selskabet vil aldrig gemme eller opbevare sådanne.

Ordren bekræftes og reserveres når ordren er betalt. Der betales et depositum, afhængig af udstyr. Depositummet bruges, hvis der er forvoldt skader, der betragtes som udover almindelig slitage eller manglende rengøring, ellers vil du altid få dit depositum fuldt refunderet. Depositummet tilbagebetales i løbet af 5-10 hverdage.

Lejeperiode:

Afleveres udstyret ikke til den aftalte tid, kan der opkræves leje for den ekstra tid. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den
aftalte lejeperiode, vil ikke berettige lejer til nedsættelse af lejen, medmindre at dette er aftalt skriftligt.

Lejeperioden starter, når udstyret leveres eller afhentes på Tinnetgaard, og udløber når lejer afleverer det tilbage på Tinnetgaard, eller Tinnetgaard afhenter udstyret til aftalt tid. Hvis en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til, uden
varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt. Hvis det udlejede ikke leveres tilbage til udlejer indenfor 10 dage efter lejeaftalens udløb, er lejer forpligtet til at erstatte dette til fuld nyværdi.
Det lejede skal tilbageleveres i mangelfrit, pæn og rengjort stand, medmindre andet er aftalt. Er udstyret ikke rengjort, efterfaktureres lejer for et beløb svarende til det faktiske tidsforbrug. Returbedømmelsen afgøres ene og alene af udlejer.

Brug af udstyret:

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer og må under ingen omstændigheder fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand uden skriftlig godkendelse fra udlejer.

Det påhviler lejer at fremskaffe de nødvendige tilladelser for det lejedes opstilling og drift i henhold til brandlovgivning,
fødevarelovgivning eller anden lovgivning. Lejer forpligter sig til at gennemgå informationer og vejledninger før ibrugtagningen af det lejede. Vejledninger udleveres ved afhentning/levering.
Vejledningerne kan også findes på hjemmesiden tinnetgaard.dk. Såfremt lejer ikke måtte have modtaget vejledningerne og de ikke er tilgængelige på hjemmesiden, er lejer forpligtet til at kontakte udlejer med henblik på korrekt brug af det lejede. Det lejede skal stå tørt og må ikke udsættes for regn eller fugt (gælder selvfølgelig ikke vildmarksbadene).

Det er forbudt at skille maskiner ad. Maskiner må kun tilsluttes godkendte elinstallationer.

Fortrydelsesret:

Lejer har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret fra bestillingsdatoen. I det der er tale om en tjenesteydelse (leje af udstyr) og hvis lejer ønsker, at lejeperioden skal påbegyndes inden fortrydelsesfristen er udløbet, giver lejer samtidig herved samtykke til, at fortrydelsesretten ophører ved lejeperiodens begyndelse, også selvom der ikke er forløbet 14 dage fra aftaleindgåelsen.

Reklamation:

Alt lejet udstyr leveres mangelfrit, i pæn og rengjort stand. Såfremt lejer ikke mener at udstyret ved levering opfylder disse betingelser, skal lejer reklamere ved modtagelsen og senest inden ibrugtagningen af det lejede. Hvis lejer ikke, inden ibrugtagningen af det lejede, har gjort
udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes udstyret som modtaget i fejlfri stand. Reklamationer efter brug af det lejede anerkendes ikke. I tilfælde af mangler kan udlejer ikke gøres ansvarlig for et større beløb, end hvad der svarer til den aftalte leje.

Ansvar:

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede udstyr, også selvom den er hændelig. Det påhviler lejer at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og hærværk. Lejeren er ansvarlig for skader, som ikke dækkes af evt. forsikring.
Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det lejede
udstyr. Skader på udstyr som er sket i lejeperioden, skal erstattes af lejer, til udstyrets vejledende udsalgspris.

Afbestilling:

Ved afbestilling senere end 2 døgn før lejeperiodens påbegyndelse opkræves 50% af lejeprisen.

Transport:

Slush ice maskine, popcornmaskine, pandekagepander og paellapander må aldrig transporteres på en åben trailer, men kun i bil, lastbil eller lukket og affjedret trailer.

Vildmarksbadene skal altid være helt tomme for vand inden transport. Skorstenen skal være kold og pakket ned på plads i sin kasse (trappetrin). Ligeledes skal overtrækket være pakket ned i sin kasse (trappetrin). Hvis ikke overtrækket er tørt ved aflevering skal dette oplyses så det kan komme til tørre.

Lejer er gjort bekendt med og er indforstået med de ovenstående betingelser ved leje af udstyr fra Tinnetgaard, Hammervej 28, 7173 Vonge.

Ved tilmelding til events:

Fortrydelsesret

Events går under paragraffen “køb af billetter til kulturelle arrangementer” og er derfor ikke omfattet af reglen om 14 dages fortrydelsesret, selvom de er købt over nettet.

Aflysning fra Tinnetgaard inden afvikling

Tinnetgaard forbeholder sig retten til at aflyse eller rykke arrangementet, inden det er begyndt. Ved en eventuel aflysning eller rykning kan du som kunde altid få ombooket din billet eller refunderet hele det indbetalte beløb.

Aflysning fra kunden inden afvikling

Du kan som kunde ikke få refunderet eller ombooket din billet hvis du er forhindret i at deltage. Det er altid tilladt, at sælge billetten videre, men aldrig til en højere pris end der er betalt.

Hvilken politik for foto og video af deltagelse er der?

Ved tilmelding af vores ydelser, gøres der opmærksom på, at video og fotomateriale lavet under arrangementer, undervisning eller udlejning, kan blive brugt i forbindelse med fremtidige kampagner og visuel information relateret til Tinnetgaard. Hvis du som deltager, eller forældre til en deltager, ikke ønsker medvirken, bedes du/i senest 14 dage inden bookingstart sende en erklæring om dette på info@tinnetgaard.dk, hvor I vedhæfter et vellignende foto.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@tinnetgaard.dk

Lejer er gjort bekendt med og er indforstået med de ovenstående betingelser ved leje af udstyr fra Tinnetgaard, Hammervej 28, 7173 Vonge.

 
Indkøbskurv