Tinnetgaard

Medarbejdere

Nøglen til vores elevers udvikling og trivsel

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole er ikke bare en uddannelsesinstitution; det er en organisation sammensat af en mangfoldig og tværprofessionel medarbejdergruppe, der arbejder i tæt samarbejde om den fælles mission: at støtte og udvikle de unge, der bor og arbejder på Tinnetgaard. Vores medarbejderstab tæller omkring 35 enkeltpersoner med en bred vifte af forskellige faglige baggrunde og uddannelser. Denne mangfoldighed i vores personale er en central ressource, der beriger vores tilgang til vores kerneydelse, der omfatter botræning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), beskyttet beskæftigelse, erhvervstræning og uddannelsestræning.

På Tinnetgaard er vores medarbejdere specialister på mange forskellige områder. Vi har tømrer, socialrådgivere, en sygeplejerske, landmænd, økonomer, pædagoger, pedeller, snedkere, fysioterapeuter, psykologer, marketingmedarbejdere, blomsterdekoratører, lærere, gartnere, mekanikere, konsulenter og en kok, samt ufaglærte pædagogmedhjælpere. Denne alsidige sammensætning giver os mulighed for at trække på en bred vifte af ekspertise og erfaring fra forskellige arbejdstraditioner, fra erhvervsuddannelser til professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser.

Holistisk tilgang

Vi tror fast på, at en sådan tværfaglig tilgang i vores personalegruppe skaber de optimale betingelser for vores elevers udvikling og trivsel. På Tinnetgaard arbejder og underviser vi ud fra en holistisk tilgang.

En holistisk tilgang betyder, at vi ser vores elever som en integreret enhed, hvor alle aspekter af deres liv og udvikling er tæt forbundet. Dette indebærer, at vi ikke kun fokuserer på enkelte dele eller komponenter af deres uddannelse og træning, men i stedet betragter dem som en helhed. Når vi arbejder holistisk, søger vi at forstå og støtte vores elever på en måde, der tager hensyn til deres fysiske, mentale, følelsesmæssige og sociale behov. Vi tror på, at ved at se hele billedet og forstå de komplekse sammenhænge, der påvirker vores elever, kan vi bedre hjælpe dem med at trives og udvikle sig.

Vores tilgang indebærer også, at vores medarbejdere, uanset deres faglige baggrund, spiller en central rolle som rollemodeller og støttepersoner for vores elever. Denne holistiske tilgang er afgørende for vores mission om at støtte og uddanne unge med særlige behov på Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole, og den hjælper os med at skabe de bedst mulige betingelser for vores elevers succes.

De fleste medarbejdere er ansat til både uddannelsesformål og botræningsformål. Dette gør hverdagen på Tinnetgaard til en kombination af uddannelse rettet mod beskæftigelse og botræning, der giver eleverne færdigheder til at kunne klare sig selv.

Kontinuerlig efteruddannelse

Vi lægger stor vægt på kontinuerlig efteruddannelse af vores personale. Dette inkluderer kurser i Landsforeningen Ligeværd, deltagelse i LOS-regi og andre relevante uddannelsesforløb. Derudover udveksler vi erfaringer med lignende uddannelsessteder, efterskoler og specialskoler, der arbejder med samme målgruppe som på Tinnetgaard. Vi har fastlagte planer for faglig supervision, intern undervisning og uddannelse samt muligheder for personlig supervision.

På Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole ser vi vores medarbejdere som kernen i vores evne til at opnå vores mission om at støtte og uddanne unge med særlige behov. Vores diversitet og engagement i kontinuerlig udvikling er afgørende for at sikre, at vi fortsat kan levere den højeste kvalitet i vores uddannelse og træning og samtidig skabe de bedst mulige betingelser for vores elevers succes.

Ledelse

Socialrådgivere og administration

Pædagogisk team

Faglærere

Indkøbskurv