Tinnetgaard

Værdigrundlag

Vores værdier hos Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

På Tinnetgaard er vores værdigrundlag bygget på respekt for den enkelte og en forpligtelse til at opfylde deres drømme og potentiale. Vi møder hver person der, hvor de er i livet, og vi stræber efter at skabe et miljø, hvor de kan opdage en verden fyldt med muligheder og erfaringer.
Vi tror på, at vi alle er medskabere af et fællesskab, der bygger på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement og respekt. Både elever og personale bidrager til dette fællesskab med deres unikke ressourcer.

På Tinnetgaard prioriterer vi uddannelse og arbejde som redskaber til at udvikle selvbedømmelse, evnen til at træffe valg med hensyn til andre og betydningen af fællesskab. Vi ønsker at ruste vores elever til at forstå deres egen værdi og betydning i samfundet.

I vores daglige arbejde vægter vi en inspirerende kultur, hvor undervisning, arbejde og fritid smelter sammen til en meningsfuld helhed. Dette giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Vores personale er omsorgsfulde og rollemodeller, der støtter eleverne i at udvikle egenskaber som robusthed, gå-på-mod, arbejdsidentitet, udholdenhed og faglighed.

Vores mål er at hjælpe eleverne med at opdage glæden ved at overvinde udfordringer og erkende deres egen betydning og værdi i verden.

Udvikling og værdighed for alle

På Tinnetgaard tror vi på, at hvert individ er unik, der rummer talenter og uudnyttede udviklingsmuligheder. Vores fokus ligger ikke på begrænsninger, men derimod på at afdække og fremme de ressourcer, der findes i hver enkelt person.

Livet er en konstant udviklingsrejse, og vi er dybt afhængige af det fællesskab, vi er en del af. Det er i samspillet mellem den enkelte og fællesskabet, at personlig udvikling trives. Derfor ønsker vi, at Tinnetgaard skal være et frirum med ansvar og krav, hvor elever kan opdage livsglæde, styrke selvværdet, opbygge selvtillid og opnå dyb indsigt og forståelse.

Vores mål er at sikre, at alle mennesker har ret til at erhverve sig faglige, sociale og personlige kompetencer samt evnen til at træffe velinformerede valg. Vi tror på, at hver person har ret til at opleve sin egen unikhed og fortjener kærlighed, omsorg, social kontakt, udvikling, stabilitet, uddannelse og muligheder for personlig vækst.

På Tinnetgaard arbejder vi utrætteligt for at fremme ligeværdighed i alle livets aspekter for borgere med særlige behov. Vi mener, at alle mennesker fortjener respekt, værdighed og støtte samt muligheden for vejledning og undervisning på deres vej mod en meningsfuld tilværelse.

Antimobbestrategi

På Tinnetgaard ønsker vi et mobbefrit fællesskab. Derfor arbejder vi løbende med vores unges trivsel, personalets kompetenceudvikling og et forpligtende tværfagligt samarbejde. Mobning er et problem der vedrører os alle, om vi er mobbere, ofre eller passive tilskuere til mobning er det noget der skal løses i fællesskab.
Alle har et ansvar for og del i denne indsats, både elever, personale og evt. samarbejdspartnere herunder forældre. Vores indsats kræver opbakning. Det forebyggende arbejde er en løbende proces i hverdagen, som tager udgangspunkt i TG´s værdigrundlag.
Alle der oplever eller har mistanke om at der foregår mobning, har ansvaret for at kontakte en faglærer, pædagog eller leder med sin bekymring. Se Tinnetgaards Antimobbestrategi her

Indkøbskurv