Tinnetgaard

Forældresamarbejde

Samarbejde med forældrene

Samarbejdet mellem Tinnetgaard og forældre samt nært netværk er af afgørende betydning for den unge, der opholder sig på vores institution. Vi prioriterer åbenhed og direkte kontakt som centrale elementer i vores tilgang til forældresamarbejde.

I henhold til Forvaltningsloven er det den unge selv, der fra det 18. år beslutter i hvilket omfang forældrene skal inddrages i beslutningsprocessen. Dette afspejler vores tilgang til at respektere den unges selvstændighed og ret til at træffe egne valg.

Vi opfordrer og glæder os over, at familien besøger Tinnetgaard, uanset om besøget er kortvarigt eller strækker sig over flere dage. Det er en mulighed for at skabe nære og meningsfulde øjeblikke sammen. Vores faciliteter omfatter gæsteværelser, mulighed for telte og campingvogne, så familien kan føle sig velkommen og hjemme.

Vi værdsætter også families og nære venners deltagelse i den unges fødselsdagsarrangementer. Det er en måde at vise støtte og glæde over den unges liv og udvikling.

Styrkelse af relationer og selvstændighed

Det at flytte ind på Tinnetgaard markerer ofte begyndelsen på det voksne liv og det at flytte hjemmefra. Her lærer den unge at invitere venner og familie på besøg, og familien tilpasses gradvist den nye virkelighed. Vi tilskynder til, at familien tager initiativ til besøg, og det kræver ikke nødvendigvis en omfattende planlægning. Det kræver blot lysten til at tilbringe tid sammen med ens barn og opleve den unges hverdag.

Vi har bemærket, at søskende ofte har gavn af at besøge og bo hos den unge i en kortere periode. Dette giver dem mulighed for at forstå den unges daglige rutiner og ansvarsområder og skaber et tættere bånd mellem søskende.

Forældresamarbejde på Tinnetgaard er en kilde til at styrke relationer og forståelse, og vi ser frem til at byde familier og netværk velkommen til givende oplevelser og tætte bånd på vores institution.

På gensyn på Tinnetgaard.

Indkøbskurv