Tinnetgaard

STU

STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU er den forkortede betegnelse for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Denne uddannelse strækker sig over 3 år og er designet til unge i alderen 17-30 år. Hos os byder vi elever fra hele landet velkommen.

Her på Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole lægger vi vægt på en alsidig læringsproces. Den inkluderer praktisk værkstedserfaring, traditionel undervisning, spændende kurser og mulighed for praktikophold både internt på vores skole og eksternt i samarbejde med forskellige virksomheder.

Vi stræber efter at ruste vores unge til en selvstændig og engageret deltagelse i voksenlivet ved at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Dette kan også åbne døren til yderligere uddannelse eller beskæftigelse.

Vores uddannelse er skræddersyet til unge med særlige behov, som måske ikke har mulighed for at gennemføre andre ungdomsuddannelser. Dette inkluderer profiler, såsom unge med begrænset boglig styrke, indlæringsvanskeligheder, følelsesmæssige udfordringer, sent udviklede evner eller let ADHD, autisme, aspergers eller tourettes syndrom. Læs mere om vores målgruppe her.

På Tinnetgaard skaber vi rammerne for en individuelt tilrettelagt undervisningsplan, der tager højde for den enkelte elevs ønsker og behov. Vores STU-program omfatter også botræning, og vi tilbyder forskellige botyper og bosteder for at tilpasse forløbet til den enkelte. Læs mere om vores botyper og bosteder her.

Med over 10 interne værksteder har vores uddannelse et solidt fundament. Nogle elever vælger at fordybe sig i et specifikt værksted i størstedelen af deres STU-forløb, mens andre skifter mellem flere forskellige værksteder. Eleverne inddrages i planlægningen af deres skemaer og aktiviteter to måneder frem i tiden, hvilket giver dem en følelse af ejerskab og medbestemmelse over deres uddannelsesforløb.

I landbrugsværkstedet tilbyder vi vores elever en omfattende og hands-on uddannelse inden for markdrift og maskinvedligeholdelse.

Vores heste- og dyreværksted giver eleverne en solid uddannelse inden for hestehold og pleje af forskellige dyr. Gennem vores program fremmer vi dyrevelfærd og opmuntrer til udviklingen af nære forhold til vores firbenede venner.

I vores traktor- og smedeværksted dyrker vi praktiske færdigheder inden for landbrugsteknik og skaber en dyb forståelse for maskiner og værktøj blandt vores elever.

å vores mekanikerværksted lærer vores elever kunsten at holde Tinnetgaards køretøjer i en fremragende stand. Vores erfarne undervisere vejleder eleverne i reparation og vedligeholdelse af biler, scootere og transportmidler.

På vores natur- og skovværksted får eleverne hands-on erfaring med skovdrift og vedligeholdelse af maskiner samt andre relevante kompetencer. Udover skovdrift får eleverne også mulighed for at udvikle deres færdigheder inden for jagt, naturpleje og friluftsliv.