Tinnetgaard

Arbejdstræning

Arbejdstræning på Tinnetgaard

Arbejdstræning på Tinnetgaard er en vigtig del af vores daglige rutine og uddannelsesprogram. Vores værksteder er professionelt indrettede og udstyret med de nødvendige redskaber og udstyr for at give vores elever en autentisk arbejdserfaring. Vi har faguddannet personale på alle vores værksteder, og undervisningen følger mesterlæreprincippet med fokus på sidemandsoplæring.

Udviklingen af en stærk arbejdsidentitet og etablere gode arbejdsrutiner er afgørende elementer i vores uddannelsesprogram på Tinnetgaard. Derfor inkluderer uddannelsesforløbet både interne praktikophold på vores egne værksteder samt eksterne praktikker i samarbejde med det offentlige og private erhvervsliv.

På Tinnetgaard tilbyder vi et bredt udvalg af værksteder for vores elever, hvor de kan udforske forskellige færdigheder og erhverve praktisk erfaring. Disse værksteder spiller en afgørende rolle i at forberede vores elever til fremtidige arbejdsopgaver og hjælpe dem med at opnå en stærk arbejdsidentitet og selvtillid.

I landbrugsværkstedet tilbyder vi vores elever en omfattende og hands-on uddannelse inden for markdrift og maskinvedligeholdelse.

Vores heste- og dyreværksted giver eleverne en solid uddannelse inden for hestehold og pleje af forskellige dyr. Gennem vores program fremmer vi dyrevelfærd og opmuntrer til udviklingen af nære forhold til vores firbenede venner.

I vores traktor- og smedeværksted dyrker vi praktiske færdigheder inden for landbrugsteknik og skaber en dyb forståelse for maskiner og værktøj blandt vores elever.

På vores mekanikerværksted lærer vores elever kunsten at holde Tinnetgaards køretøjer i en fremragende stand. Vores erfarne undervisere vejleder eleverne i reparation og vedligeholdelse af biler, scootere og en bred vifte af transportmidler.