Tinnetgaard

Værksteder

Værksteder på Tinnetgaard

Tinnetgaard er meget mere end blot en skole. Det er en værkstedsskole, der tilbyder mere end ti professionelle værksteder, hvor dygtigt personale med faglig ekspertise styrer undervisningen. Her på Tinnetgaard får eleverne hands-on erfaring med brugen af værktøj, maskiner og udstyr, der normalt findes på en professionel arbejdsplads.

Vores værksteder er ikke kun steder, hvor man lærer; de er også steder, hvor man opbygger en stærk arbejdsidentitet, får afklaret sin fremtidige beskæftigelse og udvikler færdigheder inden for forskellige fagområder. Alle vores værksteder fungerer som rigtige arbejdspladser, hvor der produceres, fremstilles og repareret. Undervisningen bygger på principperne fra *mesterlæreprincippet og sidemandsoplæring, hvor eleverne arbejder sammen og lærer af hinanden.

Derudover inkludere uddannelsesforløbet både interne praktikophold på vores egne værksteder samt eksterne praktikker i samarbejde med det offentlige og private erhvervsliv.

Vi forstår, at hver elev er unik, og derfor har du som elev på Tinnetgaard mulighed for at skræddersy din uddannelse, så den passer til dine personlige interesser og mål. Vi tror på at give vores elever mange valgmuligheder og udfordringer, og derfor opererer vi ikke med et fast skema, der er ens for alle. Vores struktur giver dig friheden til at vælge den rette blanding af værksteder og undervisningstimer, der passer til dig.

Nogle elever foretrækker at fokusere meget på ét specifikt værksted, mens andre ønsker at sprede deres tid mellem 2 eller 3 forskellige værksteder. Der er også dem, der ønsker at udforske mange forskellige værksteder og arbejde på tværs af fagområder. Uanset hvad du foretrækker, har du stor indflydelse på, hvordan dit arbejds- og undervisningsskema ser ud.

Hver anden måned laver vi nye skemaer, og i den proces tager vi højde for dine ønsker og behov. Dette sikrer, at din uddannelse på Tinnetgaard bliver en meningsfuld og individuelt tilpasset oplevelse, der hjælper dig med at opnå dine mål og fuldt ud udfolde dit potentiale.

I landbrugsværkstedet tilbyder vi vores elever en omfattende og hands-on uddannelse inden for markdrift og maskinvedligeholdelse.

Vores heste- og dyreværksted giver eleverne en solid uddannelse inden for hestehold og pleje af forskellige dyr. Gennem vores program fremmer vi dyrevelfærd og opmuntrer til udviklingen af nære forhold til vores firbenede venner.

I vores traktor- og smedeværksted dyrker vi praktiske færdigheder inden for landbrugsteknik og skaber en dyb forståelse for maskiner og værktøj blandt vores elever.

å vores mekanikerværksted lærer vores elever kunsten at holde Tinnetgaards køretøjer i en fremragende stand. Vores erfarne undervisere vejleder eleverne i reparation og vedligeholdelse af biler, scootere og øvrige transportmidler.

På vores natur- og skovværksted får eleverne hands-on erfaring med skovdrift og vedligeholdelse af maskiner samt andre relevante kompetencer. Udover skovdrift får eleverne også mulighed for at udvikle deres færdigheder inden for jagt, naturpleje og friluftsliv.