Tinnetgaard

Skolevægring

Fra fravær til fremmøde og fællesskab

Om Tinnetgaard´s Stunden

”Stunden” er et læringstilbud rettet mod unge 15-18 årige, som af forskellige årsager har eller har haft et fravær fra skolen , der har medført skolevægring.

Skolevægring er ofte en konsekvens af og påvirket af meget komplekse problemstillinger der trækker tråde mellem såvel skole, fritid, familie, netværk, m.v.

På Tinnetgaard ønsker vi at give de unge lysten og modet til læring tilbage igen.

Vi har mulighed for at møde den unge i en alternativ ramme, der bl.a. har håndens arbejde som fokus.

Vi arbejder helhedsorienteret og relationel og det er afgørende at indsatsen håndteres i fællesskab med det netværk, som samarbejder omkring den unge.

Målgruppe

Målgruppe til ”Stunden-forløb”:
Unge mellem 15-18 år har efterfølgende mulighed for STU på Tinnetgaard og fra det 17. år udbydes også et botilbud.

 • Unge med udtalt fravær eller begyndende fravær
 • Unge med angst og isolationsproblematikker
 • Unge med ADHD, ADD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser
 • Unge med særlige behov

Læringsforløb

Vi er skolen for dig der er på vej mod uddannelse, job og voksenliv. Vi vægter tværfaglighed højt og har en bredt sammensat personalegruppe bestående af 15 forskellige fagligheder.

Du får faglig støtte, der har fokus på forankring og
minimering af læringstab.

Der udarbejdes individuel læringsplan, der evalueres
løbende, og som minimum hver 3. mdr.

Hos os har vi en praktisk og kreativ tilgang til
undervisningen. Du deltager i undervisningen indenfor:

 • Landbrug og skovdrift
 • Mekaniker, smed og tømrerværksted
 • Grønt værksted
 • Tourisme
 • Livsmestring
 • Behandling
 • Køkkenværksted
 • Skole- og IT-værksted

Derudover kan der under valgfag vælges forskellige andre motionsaktiviteter.

Hvis du vil vide mere om et forløb hos Tinnetgaard, så er du meget velkommen til at tage kontakt til vores forstander.

Indkøbskurv