Tinnetgaard

Job og Praktik

Job og praktik

Erhvervstræning og praktik udgør en væsentlig del af uddannelsen på Tinnetgaard, og det strækker sig både til interne værksteder og praktikophold i det offentlige og private erhvervsliv. At opbygge en stærk arbejdsidentitet er en central del af vores tilbud, og vores værksteder er derfor struktureret som rigtige arbejdspladser med fokus på produktion, aktivitet og en række spændende projekter.

Praktikophold, både internt og eksternt, spiller en afgørende rolle i at afdække den rette vej for hver elev, når de afslutter deres uddannelse på Tinnetgaard. Vi har en dedikeret praktikkoordinator, der faciliterer kommunikationen mellem praktikværter og elever for at sikre en succesfuld praktikoplevelse.

For dem, der ikke kan arbejde under normale betingelser, arbejder vi i samarbejde med den enkelte elev og deres hjemkommune for at definere de mest hensigtsmæssige støtteforanstaltninger:

Praktik

På Tinnetgaard spiller praktikker en afgørende rolle i vores uddannelsesprogram, og vi tilbyder en bred vifte af både eksterne og interne praktikmuligheder. Gennem samarbejdet med eksterne virksomheder får vores elever værdifuld erhvervserfaring og indsigt i arbejdslivet. Samtidig giver vores interne praktikophold i vores værksteder mulighed for at styrke elevernes selvværd og selvtillid. Ofte udgør dette interne praktikforløb det første skridt mod eksterne praktikker og bidrager til at afklare den enkelte elevs fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Med vores alsidige faciliteter er vi i stand til at tilbyde en bred vifte af undervisningsmuligheder, der imødekommer forskellige læringsstile. Vores undervisningslokaler, som findes både på Tinnetgaard og i vores byhus i Vonge, danner rammen om en række forskellige fag og aktiviteter. Dette omfatter traditionelle fag som dansk og matematik samt temauger, der fokuserer på overgangen til voksenlivet. Vi tilbyder også botræning, der dækker praktiske færdigheder som husholdning og økonomi samt undervisning i samfundsrelaterede emner.

Vores helhedsorienterede tilgang sikrer, at undervisningen er relevant og meningsfuld i elevernes dagligdag. Vi anerkender, at nogle elever lærer bedst gennem praktisk arbejde, og vores tilgang indebærer derfor, at eleverne inddrages aktivt i hele dagen, hvilket fremmer deres læring og personlige udvikling på den måde, der bedst imødekommer deres behov.

Indkøbskurv