Søg
Close this search box.
Tinnetgaard

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse – §103 i Lov om Social Service

På Tinnetgaard tilbyder vi godkendt beskyttet beskæftigelse som et tilbud til personer med begrænset arbejdsevne. Dette inkluderer personer under pensionsalderen, der kan være i en sårbar social situation eller personer med handicap, som af forskellige årsager ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Mange af vores deltagere i beskyttet beskæftigelse har tidligere gennemført en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Arbejdet i beskyttet beskæftigelse kan foregå både på almindelige arbejdspladser og på vores egne beskyttede værksteder. På Tinnetgaard råder vi over 10 professionelle værksteder, hvilket giver os optimale muligheder for at tilpasse hverdagen til den enkeltes evner og interesser.

Vores primære mål er at skabe en meningsfuld og berigende hverdag for den enkelte deltager. Dette indebærer at øge selvstændighed, forbedre sociale færdigheder, udvide netværk og generelt forbedre livskvaliteten. Beskyttet beskæftigelse på Tinnetgaard kan enten indgå som en del af vores dagtilbud eller som en integreret del af vores botilbud, alt efter den enkeltes behov og ønsker.

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service er en central juridisk ramme, der regulerer og sikrer velfærden for en bred vifte af borgere i Danmark. Denne bekendtgørelse fastlægger de grundlæggende principper og bestemmelser inden for socialt arbejde og støtte, herunder regler for handicapområdet, beskæftigelsesindsatser, støtte til udsatte grupper og meget mere.

Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at alle borgere, uanset deres individuelle behov og udfordringer, har adgang til passende sociale ydelser og støtteforanstaltninger. Den beskriver også de rettigheder og pligter, både for borgere og for offentlige myndigheder, der er involveret i socialt arbejde.

Bekendtgørelsen af lov om social service er afgørende for at skabe en inkluderende og retfærdig velfærdssamfund, der tager hånd om borgernes velbefindende og behov. Den danner grundlaget for udviklingen af politikker og programmer, der sigter mod at forbedre livskvaliteten for alle borgere i Danmark.

Indkøbskurv