Tinnetgaard

Ressourceforløb

Erhvervs- og Jobafklaring

Før iværksættelsen af et ressourceforløb går den unge igennem en omhyggelig vejlednings- og afklaringsproces, der har til formål at danne det mest præcise billede af deres behov og potentialer. Dette skridt er afgørende, da det giver os mulighed for at tilrettelægge et skræddersyet og individuelt ressourceforløb, der passer til den enkelte unges unikke forudsætninger og mål.

I løbet af denne proces gennemfører vi omfattende kompetencetest, uddannelsesmæssige evalueringer og analyser af de unges personlige interesser. Disse test og vurderinger giver os værdifuld indsigt i de områder, hvor den unge har potentiale, samt de områder, hvor der er brug for støtte og udvikling. Ved at forstå den enkeltes styrker og udfordringer kan vi skræddersy et ressourceforløb, der sigter mod at udnytte de stærke sider og samtidig arbejde på at forbedre eventuelle svagheder.

Ressourceforløb

Ressourceforløbene på Tinnetgaard er skræddersyet til unge med komplekse udfordringer, hvor konventionelle indsatser ikke har formået at gøre en tilstrækkelig forskel. Mange af disse unge har tidligere gennemført en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), men har efterfølgende oplevet svært ved at finde beskæftigelse. Deres arbejdsevne er så begrænset, at de risikerer at blive tilkendt førtidspension, medmindre der ydes længerevarende støtte for at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Vores tilgang til ressourceforløbene omfatter en bred vifte af aktiviteter og tiltag, herunder arbejdstræning, praktikophold, botræning og kurser, der alle har til formål at styrke den unges kompetencer, uddannelsesniveau, sociale færdigheder og generelle sundhed. Vi arbejder dedikeret på at hjælpe den unge med at udvikle de nødvendige evner til at kunne trives i voksenlivet og på arbejdsmarkedet.

Vores overordnede mål er at ruste den unge til at finde en passende plads på arbejdsmarkedet, og vi stræber efter at identificere den mest hensigtsmæssige vej frem for hver enkelt. Dette kan indebære muligheder som ordinært arbejde, fleksjob, en erhvervsrettet grunduddannelse (EGU) eller, i særlige tilfælde, førtidspension. Vi er fast besluttet på at arbejde sammen med den unge og deres støtte-netværk for at skabe de bedste muligheder og resultater.

Tinnetgaard udbyder følgende i forbindelse med ressourceforløb:

LAB-erhvervsforløb

Lovgivningen bag afklaringsforløb og ressourceforløb er lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
Indkøbskurv