Tinnetgaard

Personaledækning

Optimal personaledækning for trivsel og udvikling

På Tinnetgaard er vores tilgang til undervisning og træning baseret på *mesterlæreprincippet, hvilket betyder, at vores elever får den personlige støtte og vejledning, de har brug for. En væsentlig faktor i vores tilbud er vores dedikerede personale og den omhyggelige personaledækning.

Vi har i gennemsnit 3-4 elever pr. medarbejder i undervisningssituationen, hvilket sikrer, at den enkelte elev får den nødvendige opmærksomhed og støtte til deres individuelle behov og udfordringer.

Vores personale er tilgængeligt fra kl. 07.00 til kl. 22.00 alle dage.
Der udføres dagligt tilsyn på alle vores bostationer, uanset adresse. Selv i weekenden er der fastlagt tilsyn, og vores vagtlærere er tilgængelige døgnet rundt, 365 dage om året. Dette skaber en følelse af tryghed og sikrer, at der altid er hjælp at hente, når det er nødvendigt.

Vores elever deltager i daglig undervisning og arbejdstræning fra mandag til torsdag fra kl. 08.30 til kl. 14.00 og fredag fra kl. 08.30 til kl. 13.00.
Dette strukturerede program giver vores elever mulighed for at udvikle færdigheder og viden, der vil gavne dem i deres fremtidige liv og karriere.

Vi har en betydelig stab på ca. 35 dedikerede medarbejdere, der arbejder målrettet på at støtte vores elever i deres personlige udvikling og trivsel.

Hvis du gerne vil følge med i hverdagen på Tinnetgaard og se, hvordan vores elever trives og udvikler sig, opfordrer vi dig til at følge os på Facebook og Instagram. Her deler vi regelmæssigt opdateringer og historier om vores aktiviteter og begivenheder.

Vores mål er at skabe en tryg og støttende læringsmiljø, hvor vores elever kan udfordre sig selv og trives, og vores personaledækning spiller en central rolle i at opfylde dette mål.

* Mesterlæreprincippet bygger på ideen om, at den mest effektive måde at lære og mestre et håndværk, en færdighed eller en disciplin er gennem direkte erfaring og tæt samarbejde med en ekspert eller mester inden for området.

Nøgleelementerne i mesterlæreprincippet inkluderer:

 

Praktisk læring: I modsætning til teoretisk eller klasserumsbaseret uddannelse lægger mesterlæreprincippet vægt på praktisk læring. Eleven deltager aktivt i opgaver, projekter eller aktiviteter, der er relevante for det pågældende område.

Læring fra en ekspert: Centralt i mesterlæreprincippet er forholdet mellem mesteren og eleven. Mesteren er en person med dyb viden og erfaring inden for faget og fungerer som en mentor for eleven.

Individuel vejledning: Mesteren giver personlig vejledning og feedback til eleven. Dette skræddersyr læringen og hjælper eleven med at forstå og overvinde specifikke udfordringer.

Progressiv kompleksitet: Læringsforløbet begynder ofte med enkle opgaver og bevæger sig gradvist mod mere komplekse udfordringer, efterhånden som eleven udvikler sine færdigheder.

Mestring og selvstændighed: Målet med mesterlæreprincippet er at gøre eleven i stand til at mestre færdighederne og opnå uafhængighed. Eleven kan med tiden blive i stand til at fungere som en ekspert inden for området eller endda uddanne andre.

Mesterlæreprincippet har historisk set været anvendt inden for forskellige fag, såsom kunst og håndværk, musik, håndværk, kulinariske færdigheder, håndværk og håndelag, og det har også fundet anvendelse i moderne uddannelsesmiljøer og erhvervsuddannelser.

Fordelene ved mesterlæreprincippet inkluderer:

Dyb læring: Elever, der følger mesterlæreprincippet, udvikler ofte dybdegående viden og færdigheder inden for deres valgte område.

Selvstændighed: Elever bliver uafhængige og er i stand til at arbejde selvstændigt inden for deres område.

Selvtillid: At mestre en færdighed gennem mesterlæreprincippet kan øge en elevs selvtillid og selvværd.

Overførsel af viden: Mesterlæreprincippet faciliterer overførsel af ekspertviden og erfaring til nye generationer.

Arv af traditioner: Mange kulturer har brugt mesterlæreprincippet til at bevare og overføre traditionelle færdigheder og kunsthåndværk gennem generationer.

Indkøbskurv