Tinnetgaard

Hvordan bliver jeg elev

Hvordan bliver jeg elev på Tinnetgaard Bo- & Erhvervsskole?

Elever optages hele året, og der er glidende ind- og udskrivning. Men de fleste elever starter i juli eller august måned.

Tinnetgaard har ingen anbragte unge, alle unge har via rundvisning og praktik selv positivt valgt Tinnetgaard til.
Har du mod på at se og opleve Tinnetgaard Bo- & og Erhvervsskole, så ring på tlf.: 76 70 91 91 og få en aftale om en uforpligtende rundvisning.