Tinnetgaard

Min egen scooter

Min scooter – min frihed

Scooteren på Tinnetgaard giver ekstra muligheder for oplevelser og den er med til at holde de unge aktive.

Når de unge oplever at have et transportmiddel, som de magter og som kan bringe dem hurtigt frem, lærer de at være ansvarlige for at komme op på arbejde/i skole/til fritidstilbud til tiden. Det vil forøge deres muligheder for at få job og blive fastholdt i beskæftigelse væsentligt. Samtidig vil det øge muligheden for et aktivt fritidsliv og begrænse risikoen for social isolation.

Scooteren er kommet for at blive på Tinnetgaard, da det giver livskvalitet, gå-på-mod, ligeværdighed, ansvar for eget liv og stor frihed. Scooteren er en god og ligeværdig erstatning for bilen, som mange af vores unge aldrig får på grund af økonomi og/eller manglende evner til at erhverve kørekort.

Gennem dialog mellem medarbejderne og de unge har vi erfaret en lang række sidegevinster ved brug af scootere. På Tinnetgaard er undervisning i brugen af scooter blevet en integreret del af hverdagen for alle elever. Dette har givet os helt andre muligheder for at kunne se og opdage fællestræk omkring elevernes personlige og faglige udvikling ved brugen af scooteren.

Tinnetgaard ser scooteren som et pædagogisk værktøj til selvstændighedstræning, og som en nøgle til friheden. Mange af vores unge vil aldrig få egen bil og er derfor afhængig af andre eller offentlige transportmidler. Scooteren er i den grad med til at højne den enkelte unges selvstændighed, livskvalitet og ansvarlighed.

Det at alle elever får stillet en scooter til rådighed, har givet os helt nye muligheder for at opdage fællestræk omkring elevernes personlige og faglige udvikling ved brugen af scooteren. Normalt vil det kun være de unge, med særlig interesse for scootere, der får en sådan. Ved et bevidst valg af scooterensom et pædagogisk værktøj, har vi erfaring for følgende udvikling:

Indkøbskurv