Tinnetgaard

Demokrati og dannelse

Vi ser demokrati og dannelse som grundlæggende elementer i vores uddannelsesmiljø. Vi tror på at forberede vores elever på at blive engagerede og ansvarlige borgere, der kan deltage aktivt i samfundet. Dette opnår vi gennem en række initiativer og mødestrukturer:

Vi afholder fællesmøder månedligt, hvor alle elever på Tinnetgaard og to medarbejdere deltager. På disse møder trænes eleverne i at diskutere og forholde sig til emner, der er vigtige for deres dagligdag, og de udfordres til at tage del i demokratiske beslutningsprocesser. Inden mødet udarbejdes en dagsorden med faste punkter, men der er også mulighed for, at alle elever kan tilføje emner eller punkter til debat.

Målet med disse møder er at lære vores elever, at de har mulighed for at komme med forslag og få indflydelse på deres egen hverdag. Vi ønsker at styrke deres evne til at håndtere konkrete problemstillinger og være konstruktive i deres tilgang til løsninger. Dette har allerede resulteret i, at flere af vores elever har fået mod til at engagere sig i Unge for Ligeværds bestyrelsesarbejde i Vejle.

Der afholdes ugentlige husmøder på alle bostationer med den ansvarlige botræner. Disse møder giver eleverne mulighed for at diskutere og løse specifikke spørgsmål og udfordringer, der vedrører deres ophold.

Vi prioriterer løbende evaluering og opfølgning, så vores elever får mest muligt ud af deres tid på Tinnetgaard. Der afholdes regelmæssige personlige opfølgningssamtaler med eleverne, hvor huslærere, socialrådgivere og job- og praktikoordinator deltager. Ledelsen har også samtaler med den enkelte elev cirka tre gange om året.

For at sikre kvalitet og styring i vores daglige udviklings- og evalueringsarbejde anvender vi skemaer og faste standarder. Dette hjælper med at måle og dokumentere både fremskridt og områder, hvor der er behov for yderligere støtte og arbejde.

Evaluering er ikke et presmiddel, men snarere en motivationsfaktor, der giver eleverne selvtillid og lyst til at præstere deres bedste. Vi tror på, at eleverne vokser personligt, når de mødes med forventninger, krav og anerkendelse fra deres omgivelser, samtidig med at der fokuseres på at styrke deres personlige udvikling og livskvalitet. Vi stræber efter at give eleverne en følelse af tilfredshed og ro, mens de arbejder på at opnå deres mål.

Indkøbskurv