Tinnetgaard

Traktor- og smedeværksted

Udvikl din praktiske færdigheder på Traktor- og Smedeværkstedet

På Tinnetgaard er vores Traktor- og Smedeværksted et centrum for praktisk arbejde og færdighedsudvikling. Her håndterer vi vedligeholdelse og reparation af alle maskiner, der er essentielle for driften af Tinnetgaards landbrug. Vores værksted er udstyret med professionelle faciliteter, herunder en svejsekabine og alt nødvendigt værktøj, så vi kan udføre de fleste reparationer in-house, hvilket minimerer behovet for at sende udstyr væk til ekstern reparation.

På dette værksted vil du opnå en dybdegående forståelse for maskiner, herunder traktorer, og lære essentielle færdigheder som svejsning, vedligeholdelse og fejlfinding. Du vil blive bekendt med forskellige motortyper og lære, hvordan man identificerer og reparerer fejl. Vigtigst af alt vil du blive fortrolig med det korrekte brug af det nødvendige værktøj og udstyr.

På Traktor- og Smedeværkstedet lærer du:

Undervisningen på Tinnetgaards Traktor- og Smedeværksted følger mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring, hvilket betyder, at du lærer gennem praktisk erfaring og tæt samarbejde med erfarne kolleger. Den teoretiske viden vil blive formidlet mundtligt og relateret til den daglige praksis på værkstedet.

Ud over den praktiske læring på vores skoleværksted, giver Tinnetgaard dig også mulighed for at deltage i praktikophold hos lokale landmænd, der driver store gårde med kvæg- eller svineproduktion samt store marker. Her kan du fordybe dig i landbrugsarbejdet og endda forfølge en uddannelse som landbrugsmedhjælper eller maskinførermedhjælper.

Uanset hvilken uddannelses- eller beskæftigelsesmulighed du vælger på Tinnetgaard, som inkluderer STU, ressourceforløb og beskyttet beskæftigelse, har du friheden til at arbejde inden for de værksteder, der interesserer dig mest, hvilket giver dig en meningsfuld og berigende læringsrejse.

Indkøbskurv