Tinnetgaard

Holistisk afgræsning på Tinnetgaard

Holistisk betyder Helhed. På Tinnetgaard praktiserer vi holistisk afgræsning som en miljøvenlig metode til at producere oksekød. Dette koncept tager hensyn til både græsset som dyrenes fødekilde og som organisk materiale, der beriger jorden.

Afgræsningssystemet

Holistisk afgræsning er mere end blot en måde at lade dyrene græsse på; det er en omhyggeligt afbalanceret praksis, der respekterer naturens rytme. Det begynder med, at flere dyr samles på et begrænset område, hvor de græsser intensivt i en kort periode. Dette tjener flere formål. For det første efterligner det den måde, naturen fungerer på, hvor flokke af vilde dyr bevæger sig, og vegetationen får mulighed for at komme sig. For det andet er det med til at minimere overgræsning, da dyrene ikke har tid til at forbruge hele vegetationen i området.

Efter den intensive afgræsning flyttes dyrene til nye områder. Det tidligere græssede område får nu en periode på 25 til 60 dage til at hvile og regenerere, alt efter hvordan græsset naturligt vokser. Denne hvileperiode er afgørende, da den giver mulighed for, at både planter og jorden kan komme sig. Græsset har tid til at skyde nye skud og blive mere næringsrigt, mens jorden får en pause fra fodring og trampning, så dens mikroøkosystem kan blomstre.

Overskydende græs balles op i perioder og gemmes som vinterfoder til vores dyr. Dette sikrer, at de får den næring, de har brug for, selv når græsset er mindre tilgængeligt i de kolde måneder. Samtidig reducerer det spild og øger ressourceeffektiviteten i vores landbrug.

En central del af holistisk afgræsning er at beskytte jorden mod direkte sollys og vind, samt træde gødning, visnet græs og ufordøjelige græsrester ned. Denne praksis skaber et gunstigt miljø for mikroorganismer i jorden. Disse mikroorganismer spiller en afgørende rolle i økosystemet ved at fremme jordens sundhed og frugtbarhed. De nedbryder organisk materiale og hjælper med at frigive næringsstoffer, hvilket er afgørende for plantevækst.

Ved at fremme den naturlige interaktion mellem planter og mikroorganismer i jorden hjælper holistisk afgræsning med at opbygge kulstof i form af humus. Denne proces er nøglen til at forbedre jordens frugtbarhed over tid. Humus fungerer som en naturlig lager for næringsstoffer og hjælper med at bevare vand i jorden. Dette resulterer i sundere planter og en mere produktivt landbrug.

Klimavenlig landbrugspraksis

I hjertet af holistisk afgræsning ligger en dyb forståelse for fotosyntese, den livgivende proces, hvor planter omdanner sollys, vand og kuldioxid til sukkerstoffer og ilt. Ved at skabe et miljø, hvor fotosyntesen blomstrer, opnår vi en række fordele. Solens stråler bruges til at generere nyt og frisk græs, der trives over jorden, og samtidig fremmes en sund og kraftig rodudvikling. Dette bidrager til langvarig kulstoflagring under jorden, hvilket er en nøglefaktor for at forbedre jordens frugtbarhed og beskytte miljøet.

Selvom holistisk afgræsning stadig er forholdsvist nyt i Danmark, har det allerede en betydningsfuld global tilstedeværelse. Bønder i USA og Afrika har omfavnet disse principper for at bekæmpe ørkendannelse og fremme bæredygtige landbrugspraksisser. Imponerende forskningsresultater fra USA viser, at kvæg, der følger holistiske principper og græsser indtil slagtning, har en mindre klimabelastning end deres modparter, der deltager i konventionel afgræsning. Dette skyldes den øgede binding af CO2 i jorden fra atmosfæren takket være øget fotosyntese og kulstoflagring, hvilket resulterer i en mere miljøvenlig oksekødsproduktion.

Holistisk afgræsning har vist sig at være i harmoni med drøvtyggernes ernæringsbehov. Dette skyldes, at indholdet af næringsstoffer i mere modent græs, som ofte findes i holistiske afgræsningsområder, matcher deres behov for kulhydrater og protein. Derudover modvirker det længerevarende ophold på samme områder effektivt livscyklussen for græsmarksparasitter.

Det mest bemærkelsesværdige er, at denne praksis også hjælper med at beskytte naturlige marker ved at reducere konkurrencen fra uønskede plantearter og fremme udviklingen af en varieret og sund plantevækst.

En sidegevinst ved holistisk afgræsning er, at det skaber en tættere forbindelse mellem mennesker og dyr. Vores dyr søger os aktivt, når vi er i marken for at besøge dem og flytte dem til nye områder. Denne dyrebare interaktion giver os mulighed for at styrke vores forståelse og pleje af vores kvæg, hvilket yderligere fremmer dyrevelfærd og en bæredygtig relation mellem os og vores jordiske naboer.

På Tinnetgaard er vi dedikerede til at bane vejen for en klimavenlig og bæredygtig fremtid inden for kvægbrug.

Indkøbskurv