Målgruppebeskrivelse

Vi henvender os til en målgruppe bestående af unge, der står over for betydelige udfordringer. Disse unge kan kendetegnes som værende bogligt svage, følelsesmæssigt påvirkede, omsorgssvigtede eller sent udviklede. De er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at opfylde de generelle kompetencekrav på arbejdsmarkedet og inden for uddannelsessektoren.

Denne målgruppe har ofte gennemgået speciel- eller efterskoletilbud og har ikke haft fuldt udbytte af deres tid i folkeskolen. De er generelt karakteriseret som unge med særlige behov, der ofte udspringer fra enten følelsesmæssige eller organiske skader. Konsekvenserne heraf inkluderer udfordringer med opmærksomhed, koncentration, aktivitetsniveau, følelsesmæssige forhold, impulsivitet, abstrakt tænkning, årsagssammenhænge, konsekvenstænkning samt valg og planlægning. Disse unge oplever indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer, lav selvværd og psykisk sårbarhed, og de har brug for målrettet vejledning og støtte for at etablere nye rutiner.

Normalt har vores elever modtaget specialundervisning eller tilpassede undervisningstilbud inden for rammerne af den almindelige folkeskole. De fleste har gennemgået en treårig periode på en specialefterskole, og ofte har de følt sig overvældet og anstrengt for at følge med. De har hyppigt følt sig som de langsomste, svageste og mest “anderledes” i klassen og har desværre også ofte været udsat for mobning.

Unge med behov for supplerende støtte

Vores unge har normalt ikke nået et niveau, der svarer til deres alder. De kan have et markant begrænset ordforråd sammenlignet med deres jævnaldrende og er ofte ukendte med verden omkring dem. Ud over deres boglige udfordringer kæmper de med en række personlige og sociale problemer. De er sårbare over for påvirkning og lader sig ofte overtale til at følge andres beslutninger og deltage i urealistiske aftaler eller transaktioner.

En betydelig del af Tinnetgaards elever har gennemlevet barndomssvig. De har ikke haft mulighed for at lære og kan ikke håndtere de grundlæggende praktiske færdigheder og pligter såsom personlig hygiejne, rengøring og madlavning. Dette gør det yderst udfordrende for dem at bo selvstændigt, da de kæmper med at udføre nødvendige daglige opgaver og praktiske færdigheder.

Indkøbskurv