Priser og betalingsvilkår

Prisstrukturen og betalingsvilkårene for Tinnetgaard er fastsat i overensstemmelse med de gældende retningslinjer på Tilbudsportalen.

Der opkræves en månedlig grundydelse gennem hele året, dækkende alle 12 måneder. Yderligere omkostninger kan forekomme i tilfælde af særlig indsats eller ekstra tjenester.

Tinnetgaard udsteder månedlige fakturaer til henvisningskommunen, som er opdelt i overensstemmelse med Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik. Dette opdelte fakturasystem giver kommunen mulighed for at hjemtage refusion, og betalingen er forudbetalt. Betalingsfristen for hver faktura er senest den 23. i den forudgående måned. Manglende betaling vil medføre pålæggelse af rykkergebyrer og renter i henhold til de gældende regler.

Hvis en ung afbryder sit ophold på Tinnetgaard i utide, vil der fortsat blive opkrævet betaling for både den løbende måned og den efterfølgende måned. Dette sikrer, at eventuelle administrative og forberedende foranstaltninger kan gennemføres uden afbrydelse.

Indkøbskurv