Samarbejdsaftale med Tinnetgaard

For et succesfuldt samarbejde med Tinnetgaard er det nødvendigt at udvikle og etablere en formel samarbejdsaftale mellem vores institution og den henvisende kommune. Denne samarbejdsaftale er en afgørende ramme for vores fælles arbejde og skal indgås og underskrives af begge parter for at skabe klarhed og gensidig forpligtelse. Det tjener som fundamentet for vores partnerskab og fastlægger de overordnede mål og forventninger, som vi skal arbejde sammen om at opfylde. Vi er åbne for dialog og samarbejde for at sikre, at samarbejdsaftalen er i overensstemmelse med de behov og mål, som henvisningskommunen og Tinnetgaard deler. På den måde kan vi sammen skabe et effektivt og værdifuldt partnerskab, der tager hånd om de unges trivsel og udvikling.

Kontakt os gerne for at indlede drøftelser om udarbejdelsen af en samarbejdsaftale, der passer til jeres behov og visioner.

Indkøbskurv