Udslusning og efterværn

Processen med at udfase en elev fra Tinnetgaard, enten tilbage til deres hjemkommune eller til en anden kommune, er en omhyggelig og gradvis proces, der tilpasses hver unges individuelle behov. Dette kræver en solid planlægning og koordination og begynder normalt omkring 1-½ år før afslutningen af elevens ophold på Tinnetgaard.

Vi vægter samarbejdet med henvisningskommunen højt og ønsker at finde en model for udslusning og efterværn, der sikrer en glidende overgang for den unge. Målet er at opnå en langvarig og sømløs overgang, og det er muligt at indgå i en aftale med Tinnetgaard for at understøtte denne proces.

Vi er meget interesserede i at opretholde den positive personlige udvikling, som vores elever oplever i forhold til både bo- og arbejdsliv. Vores målgruppe er sårbare unge, og tryghed i kendte omgivelser med velkendte ansigter er afgørende for deres succes og trivsel.

Hvis Tinnetgaard er involveret i udslusningen, kan samarbejdet omfatte følgende:

 • Personlig og direkte støtte i den unge’s egen bolig, inklusive vejledning og praktisk hjælp.
 • Assistance med indkøb, madlavning og dagliglivsopgaver.
 • Hjælp til budgetstyring og håndtering af økonomiske forhold.
 • Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter.
 • Planlægning af ferier og rejser.
 • Sikring af at ansættelsesforhold, arbejdstider og arbejdsmiljø opretholdes i henhold til aftalen.
 • En døgnåben telefonlinje, som sikrer støtte ved akut opståede situationer.
 • Bistand som bindeled og mentor ved arbejdspladsen.
 • Deltagelse i opfølgningsmøder og dokumentation i overensstemmelse med aftaler.
 • Rådgivning og vejledning i forhold til sundhedspleje, tandpleje, boligudlejere, køretøjsreparationer og mere.
 • Samarbejde med jobkonsulenten for at fastholde særlige beskæftigelsesvilkår.
 • Koordination og samarbejde med andre relevante aktører.
 • Støtte til at fastholde og motivere den unge i et aktivt fritidsliv og netværk.
 • Mulighed for at deltage i netværksaktiviteter og arrangementer i Tinnetgaard-regi.
 • Hjælp ved konkrete behov og akut opståede problemer.

Aftalen om efterværn og udslusning vil altid være resultatet af en forhandlingsproces, hvor vi afdækker de konkrete behov og opgaver, som Tinnetgaard skal varetage i forhold til den unge efter afslutningen af opholdet. Vi tilbyder fælleslokaler til samvær og støtte samt mulighed for deltagelse i fællesskabelige aktiviteter og måltider, hvor den unge kan vælge at deltage efter behov. Dette sikrer, at overgangen er så glidende som muligt og understøtter den unge i deres fremtidige trivsel og udvikling.

Indkøbskurv